avgångsstad
Ankomststaden
passagerare

l

s

0

1

2

3